A képzés tartalma

A képzés meghatározó alapozó ismeretei az Enterprise architecture, a (vállalat)gazdaságtan és az Információmenedzsment (Szervezeti információrendszerek); valamint számos tárgy érdeklődés/előképzettség szerint kiválasztott tárgyak (Döntéselmélet és gépi tanulás; Adatbáziskezelés; Többváltozós statisztika; Szervezeti információrendszerek; Szoftverfejlesztés alapjai) elsajátításával szerezhetők meg.

A képzés által kínált szakmai ismeretek 3 kötelező tárgy (Adatbányászati alapok; Adattárházak és üzleti analitika; Intelligens alkalmazások fejlesztése) mellett számos választható tárgy  (Big data technológiák; Haladó adatbázisprogramozás; IT biztonság; Magasabb szintű szoftverfejlesztés; Szövegbányászat) teljesítésével megszerezhetők.

Szintetizáló ismeretek és a szakdolgozatírás jelenti az utolsó félév feladatait (IT kockázatmenedzsment és IT audit; IT vezetői képességek fejlesztése, Projekt és projekt portfolió menedzsment, Üzleti kontrolling).

A program teljesítéséhez szükséges, hogy a hallgatók legalább olvasni megbízhatóan tudjanak angol nyelven (esettanulmányok, háttéranyagok, szakirodalom).

 

 

szakirányú továbbképzés (BCE)