Áttekintés

Üzleti adatelemző szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja, hogy fejlessze és erősítse az üzleti intelligencia és a data science területhez tartozó szakmai ismereteket, elsődlegesen az elemzési kompetenciák vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz szükségük van az üzleti intelligencia és a data science által nyújtott elméleti és gyakorlati támogatásra, valamint üzleti intelligencia rendszert akarnak kialakítani, fejleszteni, működtetni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

  • a hallgató képes lesz adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására
  • a hallgató le tudja fordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká
  • a hallgató képes lesz üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására
  • a hallgató fel tud ismerni és meg tud oldani adat, web és szövegbányászati problémákat
  • a hallgató ismeri az adatelemzés legújabb technológiáit, képes lesz”big data” menedzsment feladatok azonosítására és megoldására
  • a hallgató rendelkezik az üzleti intelligencia projektek tervezéséhez, vezetéséhez szükséges kompetenciákkal.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek

Az üzleti intelligencia és adattudós ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők probléma megoldó és elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, és elemzési képességük.

A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az üzleti intelligencia megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

A hallgatók a megszerzett ismereteket alkalmazhatják többek között a marketing, CRM, pénzügy, logisztika, HR és IT biztonság területein is, adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: üzleti adatelemző

szakirányú továbbképzés (BCE)